Kabinet zet in op behoud productie medische isotopen

Minister Kuipers en het ministerie van VWS zetten in op het behoud van medisch isotopen. Voor de bouw van een nieuwe kernreactor (PALLAS) in Petten wordt de komende jaren geld gereserveerd. 

Dit is belangrijk voor de vele patiënten in Nederland die afhankelijk zijn van radiofarmaca voor hun behandeling. Hiermee worden dagelijks duizenden patiënten geholpen door gerichter een diagnose te stellen en ziekten te behandelen, met minder bijwerkingen. 

Dat het kabinet nu voornemens is om in een nieuwe reactor te investeren, is belangrijk voor de toekomst van het vak nucleaire geneeskunde en voor de leveringszekerheid voor onze patiënten. Ook blijft Nederland hierdoor vooroplopen op het gebied van nucleaire geneeskunde. 

 

Meer informatie: