FMS Congres 1001 Voorbeelden Juiste zorg op de juiste plek - 8 sept.

Op 8 september van 13.00 tot 17.30 uur organiseert de Federatie Medisch Specialisten het onlinecongres ‘1001 Voorbeelden Juiste zorg op de juiste plek’. 

Deze middag wordt uitgebreid stilgestaan bij de randvoorwaarden van de juiste zorg op de juiste plek. Wat is er nodig om juiste zorg op de juiste plek voor iedere patiënt mogelijk te maken? Is juiste zorg op de juiste plek eigenlijk wel een kwaliteitsslag voor de medisch-specialistische zorg, of is deze beweging eigenlijk een bezuiniging? 

Samen met medisch specialisten, collega-zorgverleners, beleidsmakers en prominenten uit de zorg wordt deze middag onderzocht hoe de juiste zorg op de juiste plek een stap verder kan worden gebracht.  

Debatten 

In het plenaire programma gaan onder andere Josefien Kursten (directeur Regelgeving NZa) en Geranne Engwirda (bestuurder Catharinaziekenhuis) in debat over de noodzaak tot landelijke financiering van initiatieven en innovaties in de zorg en bespreken Adriaan Brouwer (programma-manager jzojp bij VWS) en Remco Djamin (longarts Amphia) hun visie op de vraag of jzojp een bezuiniging of een kwaliteitsslag is. 

Deelsessies 

In totaal kunnen deelnemers kiezen uit maar liefst 14 deelsessies die door veertig sprekers verzorgd worden. Zij leggen uit hoe zij in hun dagelijkse praktijk juiste zorg op de juiste plek vormgeven. Zo vertelt collega Lucas Boersma (voorzitter Commissie W&I bij de NVVC) over wat de resultaten van zorgevaluatie-onderzoek betekenen in de spreekkamer. Wat als hier geen eenduidige resultaten uit komen? Welke afwegingen maak je dan, en hoe help je de patiënt op basis van deze resultaten met ‘samen beslissen’? In de deelsessie ‘Wie betaalt netwerkgeneeskunde?’ worden twee financieringsmodellen om samenwerking over de lijnen heen te financieren besproken. Ook zijn er deelsessies waarin de vraag centraal staat hoe de juiste informatie op de juiste plek terecht komt. Veilige en goede gegevensuitwisseling is immers een voorwaarde van de juiste zorg op de juiste plek. 

Online 

Benieuwd naar het gehele programma? Kijk op de congreswebsite! Via deze website kunt u zich ook inschrijven. Het geaccrediteerde congres is online, u kunt het dus vanuit uw eigen ziekenhuis of huiskamer volgen.