Enquête 'Leerplatform richtlijnontwikkeling: toekomstbestendig en duurzaam'

Op initiatief van het Kennisinstituut en de Universiteit Maastricht is eind 2021 gestart met het project Leerplatform
richtlijnontwikkeling: toekomstbestendig en duurzaam. Dit project wordt gefinancierd door ZonMw. Klik hier voor meer informatie over het project.

Door middel van een enquête wil de projectgroep bij medisch specialisten en aios hun ervaringen met richtlijnontwikkeling en behoeften en wensen aan training(en) op dit vlak inventariseren. Deze enquête maakt onderdeel uit van een groter ontwikkelproject van (multidisciplinaire) richtlijnontwikkelingstraining voor o.a. werkgroepleden. 

De enquête besteedt specifiek aandacht aan patiëntenvertegenwoordiging en het meenemen van economische aspecten tijdens richtlijnontwikkelingstraining. Het doel hiervan is op basis van persoonlijke ervaringen van zowel zorgverleners, patiëntvertegenwoordigers en richtlijnmethodologen/adviseurs aanvullend inzicht te krijgen in wat de behoeften en wensen van werkgroepleden zijn aangaande training.

Het invullen van de enquête kost 10-15 minuten en is anoniem. Deze enquête is opengesteld tot en met 7 december 2022 en te bereiken via deze link