Enquête Association for Medical Education in Europe (AMEE)

De Association for Medical Education in Europe (AMEE) vraagt Nederlandse artsen om een enquête in te vullen. 

De enquête gaat over de huidige systemen in de diverse landen in Europa voor CME en CPD (deskundigheidsbevordering). AMEE is benieuwd naar de mening van individuele artsen en specialisten hierover en wil met de resultaten de kwaliteit van CME en CPD en bijbehorende systemen verbeteren, wat tot een betere kwaliteit van zorg zou moeten leiden.

AMEE heeft dit onderzoek al uitgevoerd in China, Latijns Amerika, Noord-Afrika en het Midden-Oosten en doet dit nu ook in Europa. Volgens AMEE wordt dit onderzoek onafhankelijk gefinancierd door middel van een 'grant' van Pfizer. 

Over de systematiek rondom CME en CPD in Nederland heeft het CGS al met AMEE gesproken en uitgelegd hoe de regelgeving en de systematiek rond herregistratie en deskundigheidsbevordering in elkaar steken. De enquête is op zoek naar de opvattingen van individuele artsen en specialisten hierover. 

Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten en is mogelijk via deze link