Enquête ‘Impact van gemiste/vertraagde/verkeerde diagnoses’

Binnen het project ‘Risicoprofiel Diagnostische proces’ worden ervaringen van medisch specialisten en aios in Nederland met gemiste/vertraagde/verkeerde diagnoses geïnventariseerd. Dit multidisciplinaire project is geïnitieerd door de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM) en wordt ondersteund door het Kennisinstituut van de Federatie
Medisch Specialisten. 

Door middel van een enquête wil de projectgroep bij medisch specialisten en aios hun kennis en ervaringen met gemiste, vertraagde of verkeerde diagnoses inventariseren. 

Het invullen van de enquête kost ongeveer 15 minuten en is anoniem. Deze enquête is opengesteld tot en met 30 september 2022 en te bereiken via deze link

De werkgroep zal met behulp van deze informatie en informatie vanuit een calamiteiten en incidenten analyse een risicoprofiel opstellen over oorzaken en de impact van gemiste, vertraagde of verkeerde diagnoses. Om vervolgens op basis van het risicoprofiel als wetenschappelijke vereniging of ziekenhuis aan de slag te kunnen met verbetertrajecten.