DICA prostaat gelanceerd (Dutch Prostate Audit)

DICA heeft recent de Dutch Prostate Audit (DPA) gelanceerd en wil de NVNG-leden hiervan graag op de hoogte stellen. Hieronder vindt u de nieuwsbrief van DICA over de DPA registratie.

We willen u graag op de hoogte brengen van een nieuwe ontwikkeling binnen de kwaliteitsregistraties van DICA. Naast talloze andere registraties zijn we verheugd nu ook de Dutch Prostate Audit (DPA) te mogen verwelkomen binnen DICA. Met de DPA streven we ernaar inzicht te krijgen in de kwaliteit van zorg rondom prostaatkanker en het identificeren van verbetermogelijkheden.

Prostaatkanker is de meest voorkomende vorm van kanker onder mannen in Nederland, met jaarlijks meer dan 12.000 nieuwe diagnoses. Het vertegenwoordigt ongeveer een vijfde van alle nieuwe kankerdiagnoses bij mannen, volgens gegevens van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Het is van essentieel belang dat we de kwaliteit van zorg rondom deze veelvoorkomende ziekte kunnen evalueren en eventuele verbeteringen kunnen implementeren.

Via het Codman dashboard willen we de huidige klinische praktijk met betrekking tot behandelkeuzes en patiëntkarakteristieken inzichtelijk maken voor artsen en ziekenhuizen. Dit stelt ons in staat om de kwaliteit van zorg te evalueren en, indien mogelijk, te verbeteren. Zelfs kleine verbeteringen kunnen, gezien de grote aantallen patiënten, al een aanzienlijke impact hebben.

Belangrijk om te vermelden is dat de inclusiecriteria van de Dutch Prostate Audit (DPA) specifiek gericht zijn op patiënten met lokaal prostaatkanker dat niet is gemetastaseerd. Door ons te concentreren op deze categorie kunnen we gerichte inzichten verkrijgen en mogelijke verbeteringen identificeren om de zorg voor deze patiënten te optimaliseren.

Wij nodigen u van harte uit om ook deel te nemen aan de DICA prostaat registratie. Samen streven we naar de hoogste kwaliteit van zorg en de best mogelijke uitkomsten voor deze groep patiënten. Het succes van de DPA hangt af van de deelname van medisch specialisten en ziekenhuizen. Hoe groter de deelname, des te sneller kunnen professionals profiteren van inzichten op zowel ziekenhuis- als landelijk niveau door middel van benchmarking!

Vanaf 4 september kunt u zich aanmelden voor de DPA door het aanmeldformulier op de supportwebsite in te vullen. Hierbij kunt u aangeven wie de contactpersoon is vanuit uw instelling voor deze registratie en wie de juridische documentatie mag ontvangen. Na aanmelding ontvangen de aangewezen personen automatisch de juiste documenten ter ondertekening.

Voor meer informatie of overige vragen kunt u terecht op de supportwebsite (klik hier) of bij dica-mrdm@servicedesk.nl.