De René Vogels Stichting reikt reisbeurzen uit aan jonge kankeronderzoekers

De René Vogels Stichting reikt reisbeurzen (reis- en verblijfkosten) uit aan jonge kankeronderzoekers.

Er zijn twee aanvraagrondes per jaar, met deadlines 1 maart en 1 september.

De René Vogels Stichting beheert een particulier fonds voor de kankerbestrijding. Jaarlijks worden uit dit fonds reisbeurzen verstrekt aan jonge onderzoekers die in het buitenland bijzondere kennis en vaardigheden willen verwerven voor het kankeronderzoek in Nederland. 

Meer informatie over René Vogels en over de voorwaarden voor het aanvragen van een reisbeurs vindt u op: www.renevogelsstichting.nl