Algemene Ledenvergadering - najaar - 24 november

Het bestuur nodigt de leden uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de NVNG die op woensdag 24 november a.s. digitaal via Zoom zal plaatsvinden. 

Tijdens deze ALV zullen de volgende onderwerpen besluitvormend worden behandeld: Landelijk Opleidingsplan 2.0 & Specifiek Besluit, fellowship reglement & Reglement Commissie Fellowships, nieuwe statuten & huishoudelijk reglement, begroting 2022 & contributietarieven. 

Datum: woensdag 24 november 2021
Tijd: 19.00 – 20.30 uur
Locatie: digitaal via Zoom 

Het bestuur vraagt de leden vooraf aan te melden voor de ALV. Aanmelden is noodzakelijk om deel te kunnen nemen. Op de ledenpagina van deze website is de link te vinden naar het aanmeldformulier. Tevens zijn op de ledenpagina ook de vergaderstukken te downloaden.