Aanvraag René Vogels reisbeurs - deadline 24 september

De René Vogels Stichting reikt reisbeurzen uit aan jonge kankeronderzoekers. Voor vergoeding komen in aanmerking reis- en verblijfkosten voor werkbezoeken aan het buitenland.

Er zijn twee aanvraagrondes per jaar, de eerstvolgende ronde heeft als deadline 24 september. De daaropvolgende ronde sluit 1 maart 2022. 

Meer informatie over René Vogels en over de voorwaarden en formulier voor het aanvragen van een reisbeurs is te vinden op www.renevogelsstichting.nl