Aankondiging inspecties nucleaire geneeskunde

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) is voornemens om vanaf juli 2021 inspecties uit te voeren bij algemene ziekenhuizen met nucleaire geneeskunde. Deze inspecties zijn gericht op naleving van de Kernenergiewet (Kew), het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) en de bijbehorende regeling en verordening, en de verleende Kew-vergunningen. 

In deze brief van de ANVS is meer informatie te vinden over de inspecties, het toezicht en de mogelijke interventies. 

Klik hier voor het toetsingskader.