Aankondiging inspectiepauze nucleaire geneeskunde

De eerder aangekondigde inspecties van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) vanaf juli 2021 bij algemene ziekenhuizen met nucleaire geneeskunde, zijn tijdelijk uitgesteld vanwege de toenemende druk op de zorg door COVID-19. De ANVS vraagt aandacht van ziekenhuizen voor de naleving van drie inspectiepunten die naar aanleiding van de al uitgevoerde inspecties naar voren zijn gekomen. De punten staan in deze brief beschreven. 

Klik hier voor het toetsingskader.