Deelcertificering

De gefuseerde opleiding van radiologie en nucleaire geneeskunde, CORONA, is op 1 juli 2015 gestart. Radiologen en nucleair geneeskundigen die zich hebben bekwaamd op het grensvlak van beide specialismen kunnen hun bekwaamheden laten certificeren. Hiertoe is de Commissie Deelcertificering opgericht. 

Bureau NVvR ondersteunt de uitvoering van de deelcertificatenprocedure. Meer informatie is te vinden op de website van de NVvR