Accreditatie

Informatie over accreditatie van bij- en nascholing van nucleair geneeskundigen. 

Beleidsregel accreditatie NVNG

 

Nieuwe ontwikkelingen: implementatie CanMeds competenties
De overheid heeft de wens geuit om meer inzicht te krijgen in de door artsen te volgen bij- en nascholing. Daarnaast zou meer nadruk gelegd moeten worden op niet-vakinhoudelijke nascholing. Daarop is besloten op termijn de gewenste transparantie aan de overheid aan te bieden op verenigingsniveau, waarbij het vakinhoudelijke en het niet-vakinhoudelijke nascholingsaanbod geordend wordt volgens de competenties van het CanMeds-model. 

De implementatie van de CanMeds competenties in GAIA verloopt in fases. In fase 1 worden de CanMeds competenties geïmplementeerd in het aanvraagformulier voor aanbieders van nascholing. De uitvoerbaarheid is inmiddels getest middels een pilot. Op basis van de resultaten van deze pilot is besloten deze per 1 september 2009 uit te breiden tot alle erkende specialismen die aan GAIA deelnemen. Voor meer informatie zie ‘Beroepsinformatie - Accreditatie/GAIA - Algemene info’. Voor de aanbieders wordt bovendien een nieuwe (korte) instructie gegeven in GAIA zelf.