Accreditatie

Informatie over accreditatie van bij- en nascholing van nucleair geneeskundigen. 

 

Voor het reglement, zie: Beleidsregel accreditatie NVNG

 

Nieuwe ontwikkelingen: implementatie CanMeds competenties
De overheid heeft de wens geuit om meer inzicht te krijgen in de door artsen te volgen bij- en nascholing. Daarnaast zou meer nadruk gelegd moeten worden op niet-vakinhoudelijke nascholing. Daarop is besloten op termijn de gewenste transparantie aan de overheid aan te bieden op verenigingsniveau, waarbij het vakinhoudelijke en het niet-vakinhoudelijke nascholingsaanbod geordend wordt volgens de competenties van het CanMeds-model. 

De implementatie van de CanMeds competenties in GAIA verloopt in fases. In fase 1 worden de CanMeds competenties geïmplementeerd in het aanvraagformulier voor aanbieders van nascholing. De uitvoerbaarheid is inmiddels getest middels een pilot. Op basis van de resultaten van deze pilot is besloten deze per 1 september 2009 uit te breiden tot alle erkende specialismen die aan GAIA deelnemen. Voor meer informatie zie ‘Beroepsinformatie - Accreditatie/GAIA - Algemene info’. Voor de aanbieders wordt bovendien een nieuwe (korte) instructie gegeven in GAIA zelf. 

Accreditatie mogelijk voor Begeleide Intervisie voor medisch specialisten
Vanaf 1 januari 2020 is het mogelijk om accreditatie aan te vragen voor medisch specialisten die deelnemen aan begeleide intervisie. Dit is voortgekomen uit het besluit in het Accreditatie Overleg van december 2018.

Voor meer specifieke informatie Begeleide Intervisie ABAN, lees hier.

Informatie, regelgeving, handleiding, zijn hier te lezen.