Nascholing

Deze kalender geeft een overzicht van congressen, bijeenkomsten en vergaderingen relevant voor NVNG leden. 
De NVNG organiseert jaarlijks twee wetenschappelijke ontmoetingen voor haar leden. De wetenschappelijke ontmoetingen vinden plaats in het voor- en najaar. Het thema en de locatie wisselen per bijeenkomst. 
Voor de Nederlandse bezoekers van het EANM-congres organiseert de NVNG jaarlijks een Hollandse thema avond. 
De gefuseerde opleiding van radiologie en nucleaire geneeskunde is op 1 juli 2015 gestart. Radiologen en nucleair geneeskundigen die zich hadden bekwaamd op het grensvlak van beide specialismen konden in de periode 2015-2021 hun bekwaamheden laten certificeren door de Commissie Deelcertificering NVNG/NVvR.  
De NVvR organiseert in samenwerking met de NVNG Sandwichcursussen Nucleaire geneeskunde en Radiologie.
Informatie over accreditatie van bij- en nascholing van nucleair geneeskundigen.