Nascholing

Deze kalender geeft een overzicht van congressen, bijeenkomsten en vergaderingen relevant voor NVNG leden. 
De NVNG organiseert jaarlijks twee wetenschappelijke ontmoetingen voor haar leden. De wetenschappelijke ontmoetingen vinden plaats in het voor- en najaar. Het thema en de locatie wisselen per bijeenkomst. 
Voor de Nederlandse bezoekers van het EANM-congres organiseert de NVNG jaarlijks een Hollandse thema avond. 
De gefuseerde opleiding van radiologie en nucleaire geneeskunde, CORONA, is op 1 juli 2015 gestart. Radiologen en nucleair geneeskundigen die zich hebben bekwaamd op het grensvlak van beide specialismen kunnen hun bekwaamheden laten certificeren. Hiertoe is de Commissie Deelcertificering opgericht.  Bureau NVvR ondersteunt de uitvoering van de deelcertificatenprocedure. Meer informatie is te vinden op de website van de NVvR. 
De NVvR organiseert in samenwerking met de NVNG Sandwichcursussen Nucleaire geneeskunde en Radiologie.
Informatie over accreditatie van bij- en nascholing van nucleair geneeskundigen.