Richtlijnen

Richtlijnen zijn aanbevelingen gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Wetenschappelijk onderzoek samen met expertise en ervaringen van zorgprofessionals en patiënten vormen de basis voor richtlijnen. De NVNG is betrokken bij de ontwikkeling en actualisering van verschillende multidisciplinaire richtlijnen. 

Procedure Guidelines Nuclear Medicine

De NVNG heeft samen met Kloosterhof Neer BV de 'Procedure Guidelines Nuclear Medicine' gepubliceerd. De meest voorkomende patiëntenonderzoeken en therapieën uitgevoerd door een afdeling Nucleaire geneeskunde worden besproken in de publicatie. Zowel de kwaliteitsprocedures als de benodigde aparatuur en radiofarmaca komen aan bod. 

De publicatie is te bestellen via www.guidelinesnuclearmedicine.com 

 

Patientfolders

NVNG folder radium prostaatkanker botmetastasen 

 

Lopende richtlijnprojecten

De NVNG is penvoerder van de volgende projecten: 

 • Richtlijn "Beeldkwaliteit quantificatie"

 

De NVNG is betrokken bij de ontwikkeling van de volgende richtlijnen:

 • Colorectaal carcinoom - modulaire herziening (deel 2) (NVVH)
 • Endometriumcarcinoom - modulaire herziening (NVOG)
 • Herkenning, diagnostiek en behandeling van sepsis bij kinderen (NVK)
 • Hoofd-hals-tumoren - herziening (NVKNO)
 • Prostaatcarcinoom - herziening (NVvU)
 • Schildklierfunctiestoornissen - herziening (NIV)
 • Hepatocellulair carcinoom HCC (MDL)
 • RCA PMR (NVR)
 • Lymfoedeem - herziening (NVDV)
 • Uniformering acquisitie en verslaglegging CT thorax (NVvR)
 • Herziening richtlijn mediastinale tumoren (NVALT)
 • Herziening Richtlijn Plaveiselcelcarcinoom (NVDV)
 • Gynaecologische oncologie (NVOG)
 • Melanoom (NIV)
 • Osteomyclitis (KNO)
 • Borstkanker (NVOG)
 • Coronaire CT-scans (NVvR)
 • Diagnostiek angina pectoris (NVvR/NVvC)
 • DLBCL (HOVON)
 • Marginale zone lymfoom (HOVON)
 • Cluster bovenste tractus digustivus oncologie
 • Cluster traumachirurgie
 • Cluster Epilepsie
 • Cluster Cognitieve Stoornissen

Richtlijnendatabase 

In de Richtlijnendatabase van de Federatie Medisch Specialisten zijn de medische richtlijnen voor de tweede lijn te vinden. 

Van de volgende richtlijnen is de NVNG penvoerder:

Beeldvorming bij Parkinson
Aanbevelingen Nucleaire Geneeskunde
 

Koploperproject

Op 1 juli is een webinar gegeven door Niels Veltman over het Koploperproject - Modulair onderhoud Richtlijnen. De sheets vindt hier