Richtlijnen

Richtlijnen zijn aanbevelingen gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Wetenschappelijk onderzoek samen met expertise en ervaringen van zorgprofessionals en patiënten vormen de basis voor richtlijnen. De NVNG is betrokken bij de ontwikkeling en actualisering van verschillende multidisciplinaire richtlijnen. 

Procedure Guidelines Nuclear Medicine

De NVNG heeft samen met Kloosterhof Neer BV de 'Procedure Guidelines Nuclear Medicine' gepubliceerd. De meest voorkomende patiëntenonderzoeken en therapieën uitgevoerd door een afdeling Nucleaire geneeskunde worden besproken in de publicatie. Zowel de kwaliteitsprocedures als de benodigde aparatuur en radiofarmaca komen aan bod. 

De publicatie is te bestellen via www.guidelinesnuclearmedicine.com 

 

Patientfolders

NVNG folder radium prostaatkanker botmetastasen 

 

 

Lopende richtlijnprojecten

De NVNG is penvoerder van de volgende projecten: 

  • Richtlijn "het werken met therapeutische doses radionucliden". 
  • Richtlijn "Beeldkwaliteit quantificatie"

 

Richtlijnendatabase 

In de Richtlijnendatabase van de Federatie Medisch Specialisten zijn de medische richtlijnen voor de tweede lijn te vinden. 

Van de volgende richtlijnen is de NVNG penvoerder:

Beeldvorming bij Parkinson
Aanbevelingen Nucleaire Geneeskunde