Normen

Kwaliteitsnormen beschrijven de minimale eisen van de te leveren zorg.

Normendocument NVNG

De NVNG heeft kwaliteitsrichtlijnen opgesteld. Het document beschrijft de kwaliteitsdomeinen evaluatie van de zorg, vakgroepfunctioneren, patiëntperspectief, professionele ontwikkeling, personele voorzieningen, ruimtelijke voorzieningen, radiofarmacie en klinische fysica. De kwaliteitsrichtlijnen worden bij kwaliteitsvisitaties gehanteerd. 

 

Normen oncologische zorg - SONCOS

De laatste jaren heeft SONCOS het normeringsrapport ‘Multidisciplinaire normering oncologische zorg in Nederland’ uitgebracht en jaarlijks herzien. In dit rapport staat een multidisciplinaire visie op de kwaliteit van de oncologische zorg beschreven. De inbreng voor dit rapport komt van 24 medisch specialistische beroepsverenigingen, waaronder de NVNG.