Kwaliteitsprojecten

De NVNG is betrokken bij verschillende kwaliteitsprojecten.

Lopende projecten

Verschillende gemandateerde leden van de NVNG nemen deel aan de volgende projecten: 

 • Richtlijn "het werken met therapeutische doses radionucliden" - NVNG is penvoerder.
 • Herziening Module 'Beeldvorming' bij de richtlijn Parkinson - NVNG is penvoerder. 
 • Richtlijn "Quantificatie Beeldvorming" - NVNG is penvoerder. 

 

 • Richtlijn Herkenning diagnostiek en behandeling van sepsis bij kinderen
 • Richtlijn Beeldvorming met Röntgen straling
 • Richtlijn Veilig gebruik van contrastmiddelen
 • Richtlijn kinderen met schildkliernodus
 • Richtlijn Folliculair Lymfoom
 • Richtlijn Uniforme gebruik van afscherming bij gebruik ioniserende straling bij diagnostiek
 • Herziening richtlijn melanoom en Tumor Focusgroep Melanoom
 • Herziening richtlijn Cervix carcinoom
 • Herziening richtlijn Endometrium carcinoom
 • Herziening richtlijn Galweg-Galblaas carcinoom
 • Herziening richtlijn Hepatocellulair carcinoom
 • Herziening richtlijn Lymfoedeem
 • Modulair onderhoud richtlijn Colorectale Chirurgie deel 2
 • Modulair onderhoud van de richtlijn dementie
 • Optimaliseren kwaliteitsbeleid van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie
 • Witte vlekken analyse kwaliteitsbeleid NVvR
 • Witte vlekken analyse NVKF
 • Invoering van verenigingsbrede kwaliteitsvisitaties klinische Fysica
 • Project Coronaire CT-scans: van uniformering van voorbereiding tot verslaglegging
 • Project Zinnige Zorg: diagnostiek pijn op de borst in de tweede lijn
 • Project Zinnige Zorg: osteoporose