Kwaliteitsprojecten

De NVNG is betrokken bij verschillende kwaliteitsprojecten.

Lopende projecten

Verschillende gemandateerde leden van de NVNG nemen deel aan de volgende projecten: 

 • Richtlijn "het werken met therapeutische doses radionucliden" - NVNG is penvoerder.
 • Herziening Module 'Beeldvorming' bij de richtlijn Parkinson - NVNG is penvoerder. 
 • Colorectaal carcinoom
 • Herkenning diagnostiek en behandeling van sepsis bij kinderen
 • Herziening richtlijn hoofd-halstumoren
 • Herziening richtlijn melanoom
 • Herziening richtlijn Prostaatkanker
 • Herziening richtlijn urineweginfecties bij kinderen
 • HOVON richtlijnwerkgroep Folliculair Lymfoom / HOVON Hodgkin Lymfoom
 • HOVON richtlijnwerkgroep Hodgkin Lymfoom
 • Invoering van verenigingsbrede kwaliteitsvisitaties klinische Fysica
 • Modulair onderhoud richtlijn Colorectale Chirurgie deel 2
 • Modulair onderhoud van de richtlijn dementie
 • Modulaire herziening richtlijn Colorectaal carcinoom
 • Modulaire herziening richtlijn Melanoom
 • Optimaliseren kwaliteitsbeleid van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie
 • Revisie richtlijn Cervix carcinoom
 • Richtlijn Beeldvorming met röntgenstraling
 • Richtlijn kinderen met schildkliernodus/verdenking op schildkliercarcinoom
 • Richtlijn Mesothelioom
 • Richtlijn Niet-kleincellig longcarcinoom
 • Tumor Focus Groep Melanoom / richtlijnwerkgroep melanoom
 • Uniforme gebruik van afscherming bij gebruik ioniserende straling bij diagnostiek
 • Witte vlekken analyse kwaliteitsbeleid NVvR
 • Witte vlekken analyse NVKF