Complicatieregistratie

Het belangrijkste doel van een complicatieregistratie is kwaliteitsverbetering. 

De complicatieregistratie verloopt via de complicatieregistratiesystemen van ziekenhuizen en is niet mogelijk via de NVNG website. 

De NVNG heeft een complicatieregistratie format vastgesteld die aangeboden wordt bij de verschillende ZIS-leveranciers als Nederlandse standaard voor de registratie van nucleair geneeskundige complicaties. De NVNG verzamelt op dit moment geen landelijke data. Dit zal veranderen als het NVNG format is geïmplementeerd in de verschillende ZIS-en.