Kwaliteit

De NVNG voert een actief beleid ten aanzien van het zichtbaar, meetbaar en toetsbaar maken van kwaliteit.  

Kernenergiewet
Richtlijnen zijn aanbevelingen gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Wetenschappelijk onderzoek samen met expertise en ervaringen van zorgprofessionals en patiënten vormen de basis voor richtlijnen. De NVNG is betrokken bij de ontwikkeling en actualisering van verschillende multidisciplinaire richtlijnen. 
Kwaliteitsnormen beschrijven de minimale eisen van de te leveren zorg.
De NVNG is betrokken bij verschillende kwaliteitsprojecten.
Iedere afdeling nucleaire geneeskunde ontvangt eens in de vijf jaar een uitnodiging voor een kwaliteitsvisitatie. 
Het belangrijkste doel van een complicatieregistratie is kwaliteitsverbetering. 
Overzicht van documenten (mede) ontwikkeld door de Commissie Kwaliteitsbevordering van de NVNG.