Toelichting

De Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde (NVNG) gaat discreet en zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en zal uw gegevens nooit zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekken aan derden voor (direct) marketingdoeleinden. De NVNG verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden om aan haar verplichtingen tegenover u te kunnen voldoen, om ervoor te zorgen dat derden aan hun verplichtingen jegens u kunnen voldoen of omdat de NVNG daartoe wettelijk is gehouden. De NVNG verstrekt persoonsgegevens van gewone NVNG leden aan de Federatie Medisch Specialisten (FMS). De FMS verstrekt op haar beurt (een deel van) die persoonsgegevens aan de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) en de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD). Een gedeelte van de persoonsgegevens van juniorleden wordt verstrekt aan de NVNG Juniorafdeling en kunnen door de Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR) en NVNG onderling worden uitgewisseld. Voor meer informatie over privacy verwijzen wij u naar de privacy verklaring onderaan deze pagina.