Concilium Radiologicum

De opleidingen radiologie en nucleaire geneeskunde zijn per 1 juli 2015 samengevoegd tot de nieuwe opleiding radiologie Corona. In dit kader is er per 1 juli 2015 ook een gezamenlijk concilium radiologicum en PVC radiologie, waarin zowel radiologen als nucleair geneeskundigen zitting hebben. De leden van het concilium radiologicum zijn ook allen lid van de PVC radiologie. Per OOR zijn er twee radiologen en 1 nucleair geneeskundige lid, waarvan tenminste 1 vertegenwoordiger uit een academisch en 1 uit een perifeer ziekenhuis.

Het Concilium Radiologicum wordt ondersteund door Bureau NVvR. Op de website van de NVvR staat de samenstelling van het Concilium vermeld. 

Documenten Zonder categorie

Er zijn geen documenten gevonden die voldoen aan deze criteria.