Concilium Radiologicum

De opleidingen radiologie en nucleaire geneeskunde zijn per 1 juli 2015 samengevoegd tot de nieuwe opleiding radiologie Corona. In dit kader is er per 1 juli 2015 ook een gezamenlijk concilium radiologicum en PVC radiologie, waarin zowel radiologen als nucleair geneeskundigen zitting hebben. De leden van het concilium radiologicum zijn ook allen lid van de PVC radiologie. Per OOR zijn er twee radiologen en 1 nucleair geneeskundige lid, waarvan tenminste 1 vertegenwoordiger uit een academisch en 1 uit een perifeer ziekenhuis.

 • Dhr. R.J. Bennink, voorzitter Concilium en PVC (tevens afgevaardigde NVNG bij RGS en plv. afgevaardigde NVvR bij RGS)
 • Dhr. T.R. Hendriksz, vice-voorzitter Concilium en secretaris PVC
 • Mw. L. Peters-Bax, secretaris Concilium
 • Mw. W. van Lankeren, nms bestuur
 • Mw. A.W. Daniëls-Gooszen
 • Dhr. A.D. Montauban van Swijndregt, adv. lid namens commissie Deelcertificering
 • Mw. A. Driessen-Waaijer
 • Dhr. H.W. van Es
 • Dhr. A.P.G. van Gils
 • Dhr. M.J. van Gorp
 • Dhr. J.C. de Groot
 • Mw. M.G.G. Hobbelink
 • Mw. D.A.K.C.J.M. Huysmans
 • Mw. F. Intema, nms sectie Juniorleden NVNG
 • Mw. A.A. Jacobi-Postma
 • Dhr. M.J.R. Janssen
 • Dhr. S. Jensch
 • Dhr. R.A.J. Nievelstein
 • Mw. L.F.I.J. Oudenhoven
 • Mw. L.M. Pereira Arias-Bouda
 • Dhr. J. Pruim
 • Dhr. H.J. Pijpers
 • Dhr. P.G.H.M. Raijmakers
 • Dhr. A. Spilt
 • Dhr. A. Sramek (toehoorder RGS, tevens plv lid RGS namens NVNG)
 • Mw. J.P. Trap-de Jong (nms sectie juniorleden NVvR)
 • Mw. M. Vermaat (radioloog perifere niet-opleidings kliniek)
 • Mw. B. Vermeer, bureau NVvR
 • Dhr. J.H.T.M. van Waesberghe

Documenten Zonder categorie

Er zijn geen documenten gevonden die voldoen aan deze criteria.