Symposium Vaatprothese Infecties

vrijdag, 08 juli, 2022

Het Universitair Medisch Centrum Groningen organiseert op 8 juli 2022 het symposium Vaatprothese Infecties (hybride: in Groningen en online). 

Infectie van vaatprothesen (VPI) is een potentieel levensbedreigende aandoening. Het stellen van de diagnose VPI is dikwijls niet gemakkelijk en vergt multidisciplinaire expertise. De behandeling is multimodaal, waarbij antibiotica en chirurgie de hoekstenen vormen. Patiënten die een VPI hebben doorgemaakt ondervinden vaak levenslang de gevolgen hiervan.  Tijdige herkenning, adequate diagnostiek en behandeling kunnen de kwaliteit van leven aanzienlijk verbeteren. Ondanks de recent verschenen Europese richtlijn lijkt er op meerdere vlakken nog aanzienlijke ruimte voor verbetering.

In dit symposium worden alle aspecten van VPI behandeld, met referentie naar de meest recente literatuur. Het symposium kenmerkt zich daarnaast door voldoende ruimte voor het stellen van vragen aan een panel van experts. Tijdens de casusbesprekingen wordt de inbreng van u als bezoeker zeer op prijs gesteld, met name ook om te toetsen of er consensus bestaat over de diagnostiek en behandeling binnen Nederland. 

Accreditatie is aangevraagd bij de NVVH, NVNG, NVvR, NVMM, NIV, NAPA en VSR. 

Klik hier voor het programma en om in te schrijven. 

De organisatie ziet graag dat de meeste deelnemers fysiek aanwezig zijn, omdat dit meer interactie geeft tussen sprekers en deelnemers.