Symposium Centrale vaatprothese infecties

donderdag, 17 februari, 2022

Het symposium vindt plaats op 17 februari 2022 van 10.00 - 16.00 uur in Groningen en online. 

Infectie van vaatprothesen (VPI) is een potentieel levensbedreigende aandoening. Het stellen van de diagnose VPI is dikwijls niet gemakkelijk en vergt multidisciplinaire expertise. De behandeling is multimodaal, waarbij antibiotica en chirurgie de hoekstenen vormen. Patiënten die een VPI hebben doorgemaakt ondervinden vaak levenslang de gevolgen hiervan. Tijdige herkenning, adequate diagnostiek en behandeling kunnen de kwaliteit van leven aanzienlijk verbeteren. Ondanks de recent verschenen Europese richtlijn lijkt er op meerdere vlakken nog aanzienlijke ruimte voor verbetering. 

In dit symposium worden alle aspecten van VPI behandeld, met referentie naar de meest recente literatuur. Het symposium kenmerkt zich daarnaast door voldoende ruimte voor het stellen van vragen aan een panel van experts. Tijdens de casusbesprekingen wordt de inbreng van u als bezoeker zeer op prijs gesteld, met name ook om te toetsen of er consensus bestaat over de diagnostiek en behandeling binnen Nederland.  

Accreditatie wordt aangevraagd bij de NVVH, NVNG, NVvR, NVMM, NIV, NAPA en VSR.

Doelgroep: (Vaat)chirurgen, radiologen, nucleair geneeskundigen, vasculair internisten, arts-microbiologen, physician assistants en verpleegkundig specialisten. 

Klik hier voor meer informatie over het programma.