Cardiale amyloïdose - online 5 regionale bijeenkomsten

woensdag, 23 juni, 2021 tot dinsdag, 14 september, 2021

Toegenomen awareness, toepassing van nieuwe diagnostische technieken zoals MRI en nieuwe medicijnen hebben er toe geleid dat er steeds meer patiënten worden gediagnosticeerd met cardiale amyloïdose. Het blijkt nog een uitdaging om patiënten vroegtijdig te diagnosticeren en het amyloïd juist te typeren, terwijl ook dat essentieel is om de medicijnen die nu beschikbaar zijn effectief in te zetten. 

Daarom hebben UMC Groningen en UMC Utrecht een basis voor een reeks van 5 online bijeenkomsten neergezet, regionaal ingevuld door lokale specialisten. Tijdens deze regionale interactieve bijeenkomsten wordt aan de hand van casuïstiek besproken hoe we samen het proces van herkenning, diagnosticeren, typering en behandeling kunnen optimaliseren. 

De data van de online bijeenkomst per regio

Doelgroep

Cardiologen, hematologen, radiologen, klinisch genetici en nucleair geneeskundigen.

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij NVVC, NIV, NVvR, VKGN, NVNG.

Deelname

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Het aantal deelnemers is beperkt om de interactie te stimuleren, waarbij voorrang wordt gegeven aan genoemde doelgroepen. Voor andere geïnteresseerden, waaronder internisten, is dit programma ook interessant. 

Inschrijven en informatie

Via www.doen-congressen.nl of kies hierboven uw regio en klik op de link voor het lokale programma.