De Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde

Welkom op de website van de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde (NVNG). De vereniging is opgericht in 1968 en heeft een multidisciplinair karakter. Haar leden zijn overwegend afkomstig uit de disciplines geneeskunde, farmacie, fysica en (radio)chemie. 

 

Nieuws

Vanuit het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen is de subsidieoproep voor Grote Trials Ronde 5 opengesteld. 
5 juli, 2021 - 12:01
De Commissie Kwaliteitsbevordering verzorgt voor NVNG leden een introductie op de nieuwe methode van richtlijnontwikkeling: het Koploperproject. De introductie wordt gegeven tijdens een online sessie op donderdag 1 juli a.s. van 17.00 tot 18.00 uur. 
22 juni, 2021 - 12:27
De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) is voornemens om vanaf juli 2021 inspecties uit te voeren bij algemene ziekenhuizen met nucleaire geneeskunde. Deze inspecties zijn gericht op naleving van de Kernenergiewet (Kew), het Besluit...
15 juni, 2021 - 16:38
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 11 juni jl. is prof. dr. W.J.G. (Wim) Oyen benoemd tot bestuurslid Europa. Drs. D.N.J. (Dirk) Wyndaele is herbenoemd en zal zijn tweede termijn vervullen als vicevoorzitter van het bestuur. 
15 juni, 2021 - 12:45
De NVNG Commissie Kwaliteitsbevordering (CKB) vraagt uw aandacht voor de oproep voor deelname aan de richtlijn Mediastinale Tumoren. Binnen de themagroep Long is er helaas onvoldoende ruimte om dit op te pakken. Mocht u gelegenheid hebben om deel te nemen, dan vernemen wij...
26 mei, 2021 - 10:52

Vacatures

Tot: zondag, 22 augustus, 2021
FTE: 0.6 - 1 FTE
Ziekenhuis: Ziekenhuis Medisch Spectrum Twente en Ziekenhuisgroep Twente
Plaats: Plaats Enschede en Hengelo

MRON (www.mron.nl) is een ambitieus, innovatief bedrijf voortgekomen uit de fusie van de vakgroepen radiologie en nucleaire geneeskunde van het Medisch Spectrum Twente (MST), de Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) en de...

Jaarkalender

02 september, 2021 tot 03 september, 2021
24 september, 2021 tot 25 september, 2021
27 september, 2021 tot 29 september, 2021
04 oktober, 2021 tot 06 oktober, 2021
11 oktober, 2021 tot 13 oktober, 2021
11 november, 2021 tot 13 november, 2021